Trestní právo

Advokátní kancelář nabízí obhajobu v rámci trestního řízení, a to jak fyzických osob, tak také právnických osob, které nabyly i trestněprávní subjektivitu. Advokátní kancelář vykonává mimo jiné obhajobu i tzv. ex offo.

Advokátní kancelář kromě jiného nabízí i zastupování poškozeného v rámci trestního řízení, a to včetně využívání práv poškozených vyplývajících ze zvláštních zákonů.