Před první schůzkou

Jak je uvedeno již v úvodu těchto stránek, tak advokátní kancelář poskytuje své služby na tradičních hodnotách, které jsou esenciální pro lidské bytí, ale i základní pro poskytování advokátních služeb. Kromě jiného do této oblasti spadá profesionalita, vycházení maximálně vstříc přání klienta a důvěrnost poskytnutých informací.

Aby advokátní kancelář mohla klientovi poskytnout nejlepší možné služby, pak je nezbytné plné informování kanceláře o všech skutečnostech, neboť skutečnosti, které se klientovi nemusí zdát podstatné se mohou časem ukázat být pro daný případ rozhodné.

V zájmu poskytnutí právních služeb je vhodné, když klient přijde do kanceláře s jasnou představou, čeho chce dosáhnout, a případně i s rámcovou představou, jak toho chce dosáhnout, přičemž tato rámcová představa může být v průběhu poskytování právních služeb modifikována. Za účelem posouzení nejlepšího možného způsobu nalezení cesty k dosažení klientem požadovaného cíle je nezbytné široké informování kanceláře klientem, a k tomuto slouží zejména poskytnutí kanceláři všech nezbytných listin, jakožto i doložení jiných materiálů. Tyto je vhodné přinést již na první schůzku, čímž se šetří zejména čas i finance klienta, neboť nemusí docházet případně k modifikaci dohodnuté cesty k dobrání se klientem požadovaného cíle, která se například až v důsledku následně klientem doložených informací ukáže býti nevhodnou.

Kde nás najdete

Advokátní kancelář JUDr. Jan Handlíř
IČ: 02278511
evidovaný u České advokátní komory pod č. 15277
sídlem Sokolská třída 1758/4, 702 00 Ostrava
mob. 603 700 335

e-mail: handlir@pravnikostrava.cz
851013@seznam.cz

web: www.pravnikostrava.cz

ve třetím patře budovy s průjezdem, kde je po levé straně vchod do budovy
(naproti trolejbusové zastávce Most M. Sýkory, ve směru od nové radnice)