Pracovní právo

Tato oblast práva se zabývá zejména vztahy vzniklými ze závislé činnosti. Tuto činnost je nezbytné odlišit zejména od obchodních smluv (typicky smlouvou o dílo), kterými se strany snaží skrývat závislý charakter jejich smluvního vztahu. Toto bývá označováno za švarcsystém, a je veřejnými orgány přísně postihován.

V rámci této oblasti práva nabízíme služby dotýkající se zejména:

 1. pracovního poměru
  • sepis pracovní smlouvy, včetně jejich změn
  • využití mantinelů pracovního práva pro úpravu vztahů na míru
  • ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, ve zkušební době, okamžité zrušení)
 2. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • posouzení vhodnosti těchto dohod
  • sepis těchto dohod, jejich změn, i ukončení
 3. agenturního zaměstnávání
  • sepis smluv nezbytných pro řádné dodatečné přidělení zaměstnance agentury práce u uživatele
  • posouzení jiných možností "půjčování" zaměstnanců
 4. otázek spojených s náhradou škody jak zaměstnancem tak zaměstnavatelem