Přestupkové právo/správní delikty

Advokátní kancelář nabízí i zastupování osob v rámci přestupkového řízení, tak také zastupování podnikatelů v rámci správního řízení, kdy předmětem je posuzování správních deliktů.

Pzn. Ačkoliv správní řízení je posuzováno jako méně represivní zásah či případně sankce ve vztahu k podnikateli, tak je zde nezbytné poukázat na skutečnost, že sankce ukládané v tomto řízení mohou přesahovat i řády miliónů korun českých, a svým dopadem do fungování těchto osob se podobají sankcím trestněprávním. Tato skutečnost se mimo jiné odráží i v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.