Insolvenční právo

V rámci oblasti insolvenčního práva nabízíme řešení zejména níže uvedených právních služeb:

  1. v rámci řešení úpadku/hrozícího úpadku
    • nabízíme sepis insolvenčního návrhu na prohlášení úpadku/hrozícího úpadku pro podnikatele/právnické osoby, spolu s navržením způsobu jeho řešení (konkurz/reorganizace)
    • nabízíme sepis insolvenčního návrhu na prohlášení úpadku/hrozícího úpadku, spolu s navržením způsobu jeho řešení (konkurz/reorganizace)

    Pzn. Pro řešení úpadku oddlužením je nezbytné splatit buď z majetku nebo v rámci měsíčních splátek za dobu 5 let alespoň 30% dlužné částky a zbytek dluhů Vám bude odpuštěn.

  2. v rámci přihlášení pohledávek do insolvenčího řízení

    Pzn. Pohledávky je nezbytné přihlásit do insolvenčího řízení ve lhůtě určené soudem při zjištění úpadku (30 až 60 dní), jinak již není možné pohledávku uplatnit.