Úvod

Vážení,

dovolte mi přivítat na stránkách mé advokátní kanceláře.

Jsem připraven Vám poskytnout právní služby založené na základních hodnotách advokátní kanceláře, které jednak spočívají na základních hodnotách advokacie, tj. profesionalitě, etice nejen profesní, ale i lidské, individuálního přístupu, partnerství a diskrétnosti, ale i základních lidských hodnotách, kde řadíme odpovědnost a upřímnost.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru právních služeb, a to zejména v oblasti občanského a obchodního práva, ale taktéž práva rodinného, pracovního a trestního. Jelikož si vážíme času našich klientů, tak již zde si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme právní služby zejména v oblasti sociálního a důchodového práva, jakožto taktéž práva daňového.

Poskytujeme jak služby dlouhodobého charakteru, které vycházejí z dlouhodobé spolupráce, kdy následně dochází i k modifikaci poskytovaných právních služeb, tak také krátkodobé či jednorázové spolupráce.

JUDr. Jan Handlíř