Správa pohledávek

Advokátní kancelář nabízí celou paletu služeb spojených s vymáháním pohledávek, počínaje sepisem a zasláním předsoudní výzvy, která je podstatnou složkou předsoudního jednání, až po exekuční řízení, či případně přihlašování pohledávek do insolvenčního řížení.

Advokátní kancelář tedy nabízí zejména následující služby:

 1. při předsoudním vymáhání
  • sepis a zaslání výzvy
  • jednání s dlužníkem
  • sepis splátkových kalendářů, dozor nad jejich plněním, uznání závazku, zajištění směnkami, aj.
  • smlouvy o postoupení pohledávky aj.
 2. soudní vymáhání pohledávky
  • sepis a podání žaloby (kancelář postupuje pro klienta nejvýhodnější cestou)
  • zastupování klienta v rámci soudního řízení
 3. exekuční vymáhání pohledávky
  • sepis a podání exekučního návrhu
  • přihlašování pohledávky do jiných exekučních řízení, aj.
 4. přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Pzn. Inkasní agentury mají totožná oprávnění, jako jakákoliv jiná osoba soukromého práva, takže jedinými legálními možnostmi jak pohledávku vymoci je kontaktování dlužníka. Nezřídka se stává, že tvrdý přístup inkasní agentury vede na místo placení dlužné částky dlužníkem k tomu, že se dlužník začne aktivně bránit, a vymáhání pohledávky se stává podstatně složitější.

Předání věci inkasní agentuře se nezastavují promlčecí lhůty. To může učinit toliko podání žaloby, přičemž tyto služby nejsou příliš často inkasními agenturami nabízeny.