Společenstevní (korporátní) právo

Jedná se o subsystém práva obchodního, který se zabývá jednak zakládáním a vznikem obchodních společností, tak následně jejich formálním fungováním (příprava valných hromad, posuzování platnosti stanov, společenských smluv, aj.).

Zde advokátní kancelář nabízí zejména následující služby:

  1. poradenství při zakládání obchodní společnosti (výběr obchodní společnosti, seznámení se s jejich strukturou, aj.)
  2. sepis listin nezbytných pro řádné založení a vznik společnosti (advokátní kancelář za tímto účelem spolupracuje i s notářem, který se na korporátní právo specializuje)
  3. příprava valných hromad spolu se sepisem nezbytných listin
  4. sepis a podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku
  5. řešení sporů mezi společníky, či případně společníky a společností či orgány společnosti

Pzn. Obchodní společnosti se liší kromě jiného i mírou ručení společníků za závazky jednotlivých společností. Tato skutečnost se zrcadlí i v míře zdanění zisků společnosti, při jejich vyplacení společníkům.

V rámci českého korporátního práva je možné v současné době založit i společnosti, jejichž vnitřní struktura bude vyplývat z práva Evropské unie.