Nemovitostní právo

Jedná se o subsystém práva smluvního, avšak s tím rozdílem, že předmětem těchto smluv jsou nemovitosti. S ohledem na specifický způsob zacházení v našem právním řádu s nemovitostmi, ale i s ohledem na specifické přístupy k nakládání s nemovitostmi došlo k specializaci při činnostech spojených s nemovitostmi.

Tyto služby je možné nabízet jak jedné ze smluvních stran, tak případně i třetí osobě, typicky realitní kanceláři, pro kterou advokátní kancelář vypracuje smlouvy na míru pro své klienty, která v případě jejich přání bude upravena dle požadavků stran.

V rámci této oblasti práva nabízíme právní služby spojené zejména s:

 1. prodejem nemovitostí
  • v rámci těchto oblastí nabízíme sepis kupní smlouvy/budoucí smlouvy
  • sepis a provedení advokátní úschovy (peníze jsou do převodu vlastnického práva deponovány na zvláštním účtu)
 2. pronájmem nemovitostí
  • sepis nájemní či podnájemní smlouvy
 3. výstavbou nemovitostí
  • sepis smlouvy o dílo/budoucí smlouvy o dílo
  • sepis smlouvy o vypracování projektové dokumentace
 4. smlouvy o zřízení/zrušení věcného břemene
  • předmětem mohou být věcná břemena osobní/věcná
  • posouzení otázky vydržení věcného břemene, popřípadě vydržení "zrušení" věcného břemene
 5. zástavní smlouvy

Všechny výše uvedené služby, samozřejmě s modifikací spočívající v rozdílné povaze těchto objektů práva, nabízíme i ve vztahu k družstevním bytům.