Řešení sporů

Advokátní kancelář zastupuje své klienty v široké paletě sporů, které mají původ zejména v soukromém právu (spory ze smluv, o náhradu škody, aj.), ale již i ve fázi sporu předcházející, a to tedy zejména při sepisu smluv, při plnění smluv, ale i ve fázi po rozhodné skutečnosti (např. odmítnutí převzetí předmětu smlouvy, vzniku škody na zdraví, aj.), kdy nabízí provedení zhodnocení právních rizik a doporučení případného vhodného následného postupu.

Advokátní kancelář tedy nabízí zejména:

  1. zastupování klienta v řízení před soudy, rozhodci, rozhodčími soudy, aj. institucemi (např. mediátor)
  2. poradenství klienta při vzniku sporné skutečnosti, či ještě před jeho vznikem
  3. zhodnocení rizik při vzniku sporu spolu s doporučením vhodného postupu