Mezinárodní právo soukromé

Jedná se o právní odvětví řešící vztahy mezi několika právními řády, kterých se klientem požadovaná skutečnost dotýká (např. smlouva uzavřená v zahraničí, koupě věci, která se nachází v zahraničí, autonehoda, výkon závislé práce, uzavření manželství, rodinné vztahy, kdy jeden partner žije v zahraničí, aj.).

V rámci těchto otázek nabízíme níže uvedené právní služby:

  1. určení rozhodného práva, tj. práva, kterým se daný vztah bude řídit
  2. určení autoritativního orgánu (např. soudu), který o věci může pravomocně rozhodovat
  3. pomoc při soudním výkonu cizích rozhodnutí v ČR, či rozhodnutím ČR, které mohou být uznány v zahraničí
  4. předcházení shora uvedeným problémům, tj. zejména adaptace smluv na smlouvy, které budou předcházet shora uvedeným problémům tím, že budou upravovat předmětné otázky
  5. aplikace Vídeňské úmluvy o mezinárodní kupní smlouvě na kupní smlouvy s mezinárodním prvkem

Pzn. Advokátní kancelář neposkytuje poradenství dle zahraničního právního řádu, nýbrž určí, který právní řád je použitelný, kde mohou být určité otázky řešeny, a kde případně rozhodnutí může být vykonáno. V případě zjištění, že bude rozhodné cizozemské právo, pak může klientovi pomoci kontaktovat zahraniční advokátní kancelář.