Rodinné právo

V rámci této oblasti soukromého práva nabízíme zejména právní služby spojené s:

 1. péčí o nezletilé děti
  • svěření dítěte do péče včetně zastupování v řízení
  • návrh na změnu svěření dítěte do péče
 2. rozvodovým řízením
  • nabízíme zhodnocení celé situace a tomu přizpůsobíme možný "druh" rozvodového řízení
  • zastupování v rámci rozvodového řízení
 3. určení styku rodičů či jiných rodinných příslušníků s dětmi
  • v případě, kdy rodiče nejsou schopni se dohodnout na styku s nezletilým, je možné toto řešit soudně – nabízíme sepis návrhu, a zastupování v tomto řízení
 4. výživným
  • otázky určení výše výživného, jeho případné exekuce, aj.
  • zabýváme se výživným nejen mezi rodiči a dětmi, ale i výživným mezi manželi (i rozvedenými), či dokonce i širší rodinou

Pzn. S ohledem na skutečnost, že se jedná vždy o velice citlivou otázku, tak pokud nejsou vztahy přespříliš vyhrocené, snažíme se celou záležitost řešit především dohodou stran, ke které se snažíme strany vést, neboť věříme, že toto je vždy v nejlepším zájmu jejich, i jejich dětí.